kintsukuroi

Novinky

Ak máte záujem o zasielanie informácií o pripravovaných akciách na vašu e-mailovú adresu, napíšte nám na sipe.info@gmail.com.

 

21. Európska EMDR konferencia sa bude konať 11.-13.6.2021 online

Konferencia v Berlíne bola zrušená kvôli COVID-19.

 

Vzhľadom na situáciu, ktorú nám priniesla pandémia COVID-19, sme boli nútení všetky naše najbližšie akcie presunúť do budúcnosti. Postupne už začíname dopĺňať náhradné termíny.

 

 

Výcvik v EMDR a psychotraumatológii

Systematické vzdelávanie v súlade s kritériami Európskej spoločnosti pre EMDR určené psychoterapeutom, ktorí sa chcú naučiť pracovať s traumatizovanými klientami s využitím špecifického prístupu a metódy EMDR.

Výber do EMDR výcviku sme ukončili v auguste 2020 a keďže sme mali veľmi veľa záujemcov, naplnili sme tri po sebe idúce behy - pravdepodobne do 2023.
Nový výber budeme robiť až niekedy potom, informácie budeme posielať všetkým v našom adresári. Ak chcete byť včas informovaní, môžete požiadať o zaradenie do nášho adresára na našej e-mailovej adrese: sipe.info@gmail.com
 
Pozvánka s informáciami o výcviku (2020)

   

 

Diagnostika a terapia komplexných disociatívnych porúch

so Suzette Boon, holandskou poprednou odborníčkou na diagnostiku a terapiu posttraumatických a disociatívnych porúch.

9.4., 7.-8.5., 28.5.2021

Bližšie informácie v pozvánke a letáku

 

 

Súcit a súcit so sebou

Seminár pre psychológov, psychiatrov, záujemcov z pomáhajúcich profesií

26.-27.3.2021 online v spolupráci s TerraIn http://terrainweb.sk/ 

 

 

Porozumenie traume a disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu

19.-20.3.2021 online v spolupráci s Centrom osobnostného rozvoja https://cor.sk/

 

 

Workshop s First Person Plural (FPP) o porozumení a psychoterapeutickej práci s ťažkými disociatívnymi poruchami, najmä DID (disociatívnou poruchou osobnosti) 

11.-13.6.2020 v Trenčíne. ZRUŠENÉ

 

 

 

Skúsenosti, sila a nádej v liečení traumy. Zdieľanie múdrosti 12 krokov AA

 

 

 

Pre absolventov výcviku v EMDR

 

19.-21.3. (alebo 20.-22.3.) 2020

Supervízny výcvik EMDR supervízie, 2. časť.

Pre vybraných účastníkov. ZRUŠENÉ
 
 
1.-4.4. 2020

EMDR Gear Box podľa Helene Delluci: EMDR s komplexne traumatizovanými a dosociatívnymi klientami.

Presunuté na 7.-10.10.2020
 
 
4.-5.5. 2020

BLSteps: EMDR a 12 krokov pre liečbu závislosti a komplexných pacientov s lektormi z Izraela: Yoni Elkins a Tuly Flint.

Workshop o uplatnení EMDR v práci najmä s (akokoľvek) závislými klientami, ale aj pri inej komplexnej problematike, kde narážame na bezmocnosť (klientovu)
 
ZRUŠENÉ
 
 
18.-20.6. 2020

EMDR s deťmi, úroveň I s Joanne Morris-Smith (anglickou detskou seniorsou trénerkou)

ZRUŠENÉ - PRELOŽENÉ na pôvodný termín úrovne II: 10.-12.12. 2020

 

17.6. 2020

Supervízia pre absolventov EMDR s deťmi s Joanne Morris-Smith (anglickou detskou seniorsou trénerkou) ZRUŠENÉ

 
10.-12.12. 2020

EMDR s deťmi, úroveň I s Joanne Morris-Smith (anglickou detskou seniorsou trénerkou)

v Bratislave.
 
 
 
22.-23.10. 2020

Supervízia pre absolventov EMDR s rodinou s Michelom Silvestrom.

Podmienkou je video sedenia s rodinou na supervíziu. Supervízia sa uskutoční, ak bude dostatočný záujem.

 

Supervízie EMDR

Individuálne a skupinové, možnosť dohovoru.

 

 

Uskutočnené podujatia (niektoré):

Výcvik o disociácii a disociatívnych poruchách

vrátane disociatívnej poruchy osobnosti (mnohopočetnej poruchy osobnosti)

pod vedením lektoriek First Person Plural (UK) 23.-25.5.2018

Výcvik pre psychológov, psychiatrov, záujemcov z pomáhajúcich profesií o psychotraumatológiu, špeciálne posttraumatickú disociáciu

 

Výcvik v EMDR s deťmi a adolescentami s Joanne Morris-Smith (UK)

Pre absolventov výcviku v EMDR. Termín 1.časti 6.-8.4.2017. Termín 2.časti jar 2018.

 

EMDR a vzťahová väzba

Pre absolventov výcviku v EMDR

 

Skúsenosti, sila a nádej v liečení traumy - Zdieľanie múdrosti 12 krokov AA

v Bratislave v spolupráci s Katarínou Knížovou.

 

12 krokov Anonymných alkoholikov - Cesta uzdravenia

Seminár pre psychológov, psychoterapeutov a iných odborníkov z pomáhajúcich profesií

 

EMDR a rodinná terapia

Michel Silvestre (FR), EMDR Europe tréner pre EMDR s deťmi a adolescentami (výcvik pre tých, čo majú absolvovaný výcvik v EMDR, min. úroveň I)

 

Trauma a disociácia. Najnovšie poznatky.

Seminár predstavil aktuálny koncept posttraumatickej disocicácie a informácie z konferencie ESTD (Európskej spoločnosti pre traumu a disociáciu) 2016.

 

Budhistické inšpirácie pre psychoterapiu

2-dňový workshop pre psychológov, psychoterapeutov a iných odborníkov z pomáhajúcich profesií.

 

Ako pomôcť pri zakladaní a rozvíjaní 12 krokových skupín (AA, Al-Anon, DDA, EA a pod.)

 

Naša bezradnosť a bezmocnosť v psychoterapii

Krátky poldňový supervízno-diskusný workshop určený všetkým psychoterapeutom a ľuďom z pomáhajúcich profesií, ktorí sa v práci stretávajú s vlastnými pocitmi bezmocnosti a bezradnosti.

 

Disociatívne emočné časti imitujúce páchateľa

Krátky poldňový seminár pre tých, ktorí majú znalosti a skúsenosti z psychotraumatológie a poznajú koncept posttraumatickej disociácie.

 

EMDR Novinky

Krátky poldňový seminár pre absolventov výcviku v EMDR, ktorý priniesol novinky z aktuálnej Európskej konferencie EMDR.

 

EMDR a Gear Box - Skúsenosti a osvieženie

Pre absolventov EMDR (a Gear Boxu)

 

Keď stabilizácia v terapii nefunguje

Krátky poldňový supervízno-diskusný workshop určený psychoterapeutom, ktorí majú skúsenosť, že niekedy sa v terapii nedarí štandardnými postupmi dosiahnuť klientovu stabilizáciu - a hľadajú a nachádzajú riešenia, ako si v takej situácii poradiť. Koná sa v Trenčíne 8.2. 2016.