kintsukuroi

Novinky

Ak máte záujem o zasielanie informácií o pripravovaných akciách na vašu e-mailovú adresu, napíšte nám na sipe.info@gmail.com.

 

20.Európska konferencia EMDR sa bude konať v Krakove 2019

www.emdr-2019.com

 

 

Porozumenie traume a disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu

Seminár pre psychológov, psychiatrov, záujemcov z pomáhajúcich profesií o psychotraumatológiu. 7.-8.12.2018 v Brne v spolupráci s Na konci dechu

12 krokov Anonymných alkoholikov - Cesta uzdravenia

(seminár) 12.1.2019 v Žiline v spolupráci s TerraIn

Múdrosť 12 krokov AA v psychoterapii traumy

(seminár) 22.1.2019 v Žiline v spolupráci s TerraIn

Súcit a súcit so sebou 

(workshop pre psychoterapeutov a iných odborníkov z pomáhajúcich profesií) 12.-13.4.2019 v Žiline v spolupráci s TerraIn

EMDR a rodinná terapia

(výcvik pre tých, čo majú absolvovaní výcvik v EMDR) v Trenčíne 9.-13.9.2019

 

Výcvik v psychotraumatológii a EMDR

Systematické vzdelávanie v súlade s kritériami Európskej spoločnosti pre EMDR určené psychoterapeutom, ktorí sa chcú naučiť pracovať s traumatizovanými klientami s využitím špecifického prístupu a metódy EMDR.

Výcvik práve prebieha. Nový beh pravdepodobne otvoríme na v 2020. Keď to bude aktuálne, pozvánky s prihláškami dostanú prednostne všetci v našom adresári.

 

Supervízie EMDR

Pre absolventov výcviku.

Individuálne a skupinové, možnosť dohovoru.

 

Uskutočnené podujatia (niektoré):

Výcvik o disociácii a disociatívnych poruchách

vrátane disociatívnej poruchy osobnosti (mnohopočetnej poruchy osobnosti)

pod vedením lektoriek First Person Plural (UK) 23.-25.5.2018

Výcvik pre psychológov, psychiatrov, záujemcov z pomáhajúcich profesií o psychotraumatológiu, špeciálne posttraumatickú disociáciu

 

Výcvik v EMDR s deťmi a adolescentami s Joanne Morris-Smith (UK)

Pre absolventov výcviku v EMDR. Termín 1.časti 6.-8.4.2017. Termín 2.časti jar 2018.

 

EMDR a vzťahová väzba 23.3.2018

Pre absolventov výcviku v EMDR

 

Trauma a disociácia. Najnovšie poznatky.

Seminár predstavil aktuálny koncept posttraumatickej disocicácie a informácie z konferencie ESTD (Európskej spoločnosti pre traumu a disociáciu) 2016.

 

12 krokov Anonymných alkoholikov - Cesta uzdravenia

Workshop pre psychológov a iných odborníkov z pomáhajúcich profesií

 

Múdrosť 12 krokov AA v terapii traumy

Workshop pre psychológov a iných odborníkov z pomáhajúcich profesií.

 

Budhistické inšpirácie pre psychoterapiu

2-dňový workshop pre psychológov, psychoterapeutov a iných odborníkov z pomáhajúcich profesií.

 

Ako pomôcť pri zakladaní a rozvíjaní 12 krokových skupín (AA, Al-Anon, DDA, EA a pod.)

 

Naša bezradnosť a bezmocnosť v psychoterapii

Krátky poldňový supervízno-diskusný workshop určený všetkým psychoterapeutom a ľuďom z pomáhajúcich profesií, ktorí sa v práci stretávajú s vlastnými pocitmi bezmocnosti a bezradnosti.

 

Disociatívne emočné časti imitujúce páchateľa

Krátky poldňový seminár pre tých, ktorí majú znalosti a skúsenosti z psychotraumatológie a poznajú koncept posttraumatickej disociácie.

 

EMDR Novinky

Krátky poldňový seminár pre absolventov výcviku v EMDR, ktorý priniesol novinky z aktuálnej Európskej konferencie EMDR.

 

EMDR a Gear Box - Skúsenosti a osvieženie

Pre absolventov EMDR (a Gear Boxu)

 

Keď stabilizácia v terapii nefunguje

Krátky poldňový supervízno-diskusný workshop určený psychoterapeutom, ktorí majú skúsenosť, že niekedy sa v terapii nedarí štandardnými postupmi dosiahnuť klientovu stabilizáciu - a hľadajú a nachádzajú riešenia, ako si v takej situácii poradiť. Koná sa v Trenčíne 8.2. 2016.