kintsukuroi

Posttraumatická stresová porucha (PTSP)

Následky psychickej traumy

Posttraumatická stresová porucha (PTSP; v Medzinárodnej klasifikácii chorôb označená kódom F.43.1) je jednou z psychických porúch, ktoré vznikajú následkom psychickej traumy. Iné ťažkosti môžu zahŕňať depresiu, úzkostné poruchy (panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, obsedantne-kompulzívna porucha, fóbie, disociatívne poruchy a pod.), somatizačné poruchy, škodlivé užívanie návykových látok a závislosti a i.

Príznaky PTSP

Príznaky PTSP rozdeľujeme do viacerých kategórií: znovuprežívanie, vyhýbanie, negatívne zmeny v nálade a myslení a v emóciách (podľa DMS-V). Typickými príznakmi sú zvýšené nabudenie (hyperarousal) a disociácia.

Znovuprežívanie

Znovuprežívanie znamená, že sa človeku opakovane vracajú spomienky na traumatickú udalosť, niekedy také živé, akoby sa udalosť odznovu diala v prítomnej chvíli (vtedy hovoríme o flešbekoch), niekedy útržkovité a akoby rozbité. Bez toho, aby človek cielene spomínal, vynárajú sa mu obrazy, zvuky, vône, telesné pocity, ale niekedy aj len samotné emocionálne stavy. Spúšťačmi sú často podnety, ktoré niečím pripomínajú traumatickú udalosť. Človek na tieto spomienky reaguje intenzívnymi emóciami a telesnými reakciami, ktoré napriek svojej snahe nevie ovládať. Spomienky môžu prichádzať v podobe desivých snov. Na druhej strane je však tiež možné, že si človek časti alebo celú udalosť nepamätá.

Vyhýbanie

Keďže vracajúca sa trauma človeka extrémne zaťažuje, snaží sa vyhýbať všetkému, čo mu ju pripomína, myšlienkam, miestam, ľuďom; čím sa jeho život obmedzuje a zužuje.

Zvýšené nabudenie

V dôsledku toho, že organizmus žije fyziologicky v pretrvávajúcom strehu, môže sa zhoršiť spánok, sústredenie, schopnosť sa upokojiť a zvýrazní sa úľakový reflex.

Zmeny v emóciách

S tým súvisia aj narušené emócie, ktoré sa prejavujú v podráždenosti, hnevlivosti alebo až agresívnom správaní, alebo na druhej strane zaplavujúcimi pocitmi hanby a viny. Výsledkom môže byť sebadeštruktívne správanie.

Zmeny v myslení a náladách

Myslenie a nálady človeka sú tiež poznačené traumou. Objavuje sa negatívne prežívanie seba a iných, neschopnosť prežívať pozitívne emócie, alebo pocit emočného otupenia. Človek prestane mať záujem o činnosti, ktoré ho predtým bavili a môže sa do budúcnosti dívať s beznádejou. To všetko sa odráža aj na vzťahoch s blízkymi.

Tieto symptómy sa môžu objaviť tesne po udalosti, ale aj v priebehu niekoľkých týždňov a v niektorých prípadoch dokonca aj niekoľkých rokov po udalosti.