kintsukuroi

SIPE

Cieľ SIPE

Cieľom SIPE je predovšetkým podporovať a poskytovať vzdelávanie v psychoterapii, so zameraním najmä na psychotraumatológiu a EMDR. Organizujeme výcviky, semináre, workshopy a prednášky. Pozývame lektorov zo zahraničia a podporujeme vzdelávanie slovenských lektorov, ktorí potom vzdelávajú v slovenčine. Spolupracujeme s inými európskymi organizáciami (o. i. Trauma-Aid Germany, EMDR Institute Deutschland).

Činnosť SIPE

Od roku 2003 sme na Slovensku zorganizovali tri výcviky v psychotraumatológii a EMDR pod vedením zahraničných trénerov (Helga Matthess, Franz Ebner a i.). Dva výcviky v na riešenie zameranej psychotraumatológii pod vedením Hélène Dellucci a tretí pod vedením slovenských lektorov. Usporiadali sme viaceré špecializované semináre a workshopy. Spoluorganizovali sme 1. konferenciu P-A-P (Psychotraumatológia-Attachment- Psychoterapia). Lektori SIPE prezentovali tématiku psychotraumatológie a EMDR na rôznych národných a medzinárodných odborných podujatiach.

SIPE v úzkej spolupráci s HAP Germany a Trauma-Aid Germany podporil vzdelávanie slovenských lektorov a v súčasnosti je na Slovensku jedna EMDR trénerka (Hana Vojtová), ktorá môže viesť akreditovaný EMDR výcvik a dvaja EMDR supervízori a facilitátori (Daniel Ralaus a Katarína Kárászová).

Naši lektori sa v rámci humanitárnych projektov Trauma-Aid Germany zúčastnili aj viacerých EMDR výcvikov v Ázii (Čína, Thajsko).

Poďakovanie

Za svoj rozvoj SIPE vďačí do veľkej miery nemeckej psychoterapeutke a EMDR trénerke Helge Matthess, ktorá bola dlho prezidentkou HAP Europe a Trauma Aid Germany, viedla zahraničné lektorské tímy prvých dvoch slovenských EMDR výcvikov a umožnila našim lektorom vyškoliť sa a vytvoriť kontakty s Európskou spoločnosťou pre EMDR, Nemeckým EMDR inštitútom a i.

Naša vďaka patrí aj pôvodom luxemburskej psychoterapeutke Hélène Dellucci, ktorá nám pomohla rozšíriť chápanie psychotraumatológie a využívanie EMDR – a veľmi ovplyvnila spôsob, akým dnes fungujeme a učíme.