kintsukuroi

Výcviky, semináre, workshopy, supervízie

 

Výcvik v psychotraumatológii a EMDR

Základný EMDR výcvik musí pozostávať minimálne z dvoch častí. I. časť zahŕňa predovšetkým teoretické a praktické uvedenie do psychoterapeutickej práce s EMDR a základné zvládnutie metódy EMDR. II. časť sa venuje rozšíreniu vedomostí a zručností o problematickejšie a komplexnejšie situácie. Súčasťou výcviku sú teoretické bloky, praktiká a supervízie.

SIPE poriada výcviky v Psychotraumatológii a EMDR, ktoré integrujú tento model do trochu komplexnejšieho výcviku obsahujúceho aj základy psychotraumatológie - pozostáva preto z troch hlavných častí a supervízií a individuálnych sebaskúsenostných sedení.

Výcviky v EMDR poriadané SIPE sú akreditované EMDR Europe.

Akreditovaný výcvik v EMDR (akceptovaný EMDR Europe) môže viesť len EMDR tréner. Musí spĺňať podmienky stanovené EMDR Europe. SIPE má v súčasnosti jednu EMDR trénerku.

Absolvent výcviku v EMDR získa certifikát o absolvovaní výcviku akreditovaného EMDR. Je oprávnený používať EMDR terapiu v praxi, ideálne pod supervíziou EMDR supervízora - ak spĺňa ďalšie nevyhnutné zákonné podmienky pre psychoterapeutickú prácu s klientami.

Certifikát EMDR terapeut

Označenie EMDR terapeut môžu používať len terapeuti, ktorí získajú akreditáciu od Európskej spoločnosti pre EMDR - EMDR Europe. Certifikát je potom uznaný v celej Európe. Podmienky, ktoré treba spĺňať, stanovuje EMDR Europe. Ich splnenie kontrolujú a garantujú národné EMDR spoločnosti. (viď www.emdr.sk)

Bližšie informácie o možnostiach získania certifikátu „EMDR terapeut“ dostanú účastníci a absolventi výcviku v EMDR.

 

The Gear Box podľa Hélène Dellucci: Štruktúra rýchlostných stupňov (Ako prispôsobiť EMDR pre psychoterapiu ľudí s komplexnou traumou a disociatívnymi poruchami)

Výcvik predstavuje model, ktorý vytvorila Hélène Dellucci, EMDR supervízorka, rodinná terapeutka, lektorka na riešenie zameranej krátkej terapie. Tvorivo integruje EMDR do komplexnej psychoterapeutickej práce s komplexne traumatizovanými a disociatívnymi klientami.

 

Ďalšie špecializované EMDR workshopy a semináre (EMDR s deťmi a dospievajúcimi, EMDR a rodinná terapia, EMDR a smútenie, EMDR a poruchy osobnosti, EMDR a závislosti a pod.)

 

Základy psychotraumatológie (zameranej na riešenie) (podľa Hélène Dellucci)

Výcvik predstavuje uvedenie do problematiky psychotraumatológie s cieľom pripraviť účastníkov teoreticky aj prakticky na stretnutie s traumatizovanými klientami. Výcvik sprostredkuje teoreticky aj zážitkovou formou základný prístup, učí psychoedukáciu a stabilizačné techniky, ako aj jemné metódy práce s traumou. Pozostáva z viacerých (2-3) víkendových stretnutí a supervízií.

 

Rôzne semináre s tématikou 12 krokov Anonymných alkoholikov:

12 krokov AA. Cesta uzdravenia

Múdrosť 12 krokov AA

Skúsenosti, sila a nádej v liečení traumy: Zdieľanie múdrosti 12 krokov AA

Semináre približujú vznik a fungovanie Anonymných alkoholikov a ich 12-krokový program uzdravenia, ako aj iné 12-krokové svojpomocné skupiny a to, ako tieto spoločenstvá pomáhajú u nás na Slovensku. Prepájajú poznatky z psychotraumatológie s múdrosťou 12 krokov a to, ako je možné ju uplatniť v terapii traumatizovaných ľudí.
CJedným z cieľov je osvetliť a prebudiť na Slovensku zatiaľ nevyužitý potenciál osvedčenej zmysluplnej svojpomoci.

 

Supervízno-diskusné workshopy na rôzne témy

Naša bezradnosť a bezmocnosť  v psychoterapii