kintsukuroi

Kontakt

E-mail:  sipe.info@gmail.com

Tel.:  Shane Tatiana Sabová: +421908 322177

Adresa:  SIPE, MUDr. Ralaus Daniel, Psychiatrická klinika FN, Legionárska 28, 911 71 Trenčín

Účet:  IBAN: SK95 0900 0000 0002 7382 4443 (Slovenská sporiteľňa)

 

Zasady spracovania osobnych udajov