kintsukuroi

Kintsukuroi

„Opravovať zlatom“

Umenie opravy hlinených nádob zlatom alebo striebrom a porozumenie, že nádoba sa stáva ešte krajšou vďaka stopám po rozbití...

Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR

Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE) je vzdelávací inštitút, ktorý sa venuje vzdelávaniu v psychoterapii, predovšetkým psychotraumatológii a EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Aktuálne ako jediný na Slovensku poskytuje výcvik v EMDR akreditovaný Európskou spoločnosťou pre EMDR - EMDR Europe.

Naše vzdelávacie akcie sú určené psychoterapeutom, psychológom, psychiatrom, ako aj iným odborníkom a študentom pomáhajúcich profesií.

 

Novinky a akcie

 

4. Výcvik v psychotraumatológii a EMDR

12 krokov Anonymných alkoholikov - Cesta uzdravenia (1-dňový seminár pre psychológov a iných odborníkov z pomáhajúcich profesií)

Ako pomôcť pri zakladaní a rozvoji 12-krokových skupín (Workshop)

EMDR a Gear Box - Skúsenosti a osvieženie (pre absolventov EMDR)

Naša bezradnosť a bezmocnosť v terapii (Supervízno-diskusný workshop)

EMDR novinky (seminár)

Trauma a disociácia. Najnovšie poznatky (seminár)

Supervízie v Psychotraumatológii a EMDR

Budhistické inšpirácie v psychoterapii (workshop)

 

Pripravujeme

Supervízno-diskusné workshopy na rôzne témy

12 krokov AA v psychoterapii (workshop)

Gear Box (workshop pre absolventov EMDR)

 

 

 

Všetci záujemcovia v našich adresároch dostanú aktuálne pozvánky.

Ak máte záujem o zasielanie informácií o pripravovaných akciách na vašu e-mailovú adresu, napíšte nám na sipe.info@gmail.com.