kintsukuroi

Kintsukuroi

„Opravovať zlatom“

Umenie opravy hlinených nádob zlatom alebo striebrom a porozumenie, že nádoba sa stáva ešte krajšou vďaka stopám po rozbití...

Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR

Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE) je vzdelávací inštitút, ktorý sa venuje vzdelávaniu v psychoterapii, predovšetkým psychotraumatológii a EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Aktuálne ako jediný na Slovensku poskytuje výcvik v EMDR akreditovaný Európskou spoločnosťou pre EMDR - EMDR Europe.

Naše vzdelávacie akcie sú určené psychoterapeutom, psychológom, psychiatrom, ako aj iným odborníkom a študentom pomáhajúcich profesií.

 

Novinky a akcie

20.Európska konferencia EMDR sa bude konať v Krakove 2019

 

 

Porozumenie traume a disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu v Brne v spolupráci s Na konci dechu

12 krokov Anonymných alkoholikov - Cesta uzdravenia (seminár) v Žiline v spolupráci s TerraIn

Múdrosť 12 krokov AA v psychoterapii (seminár) v Žiline v spolupráci s TerraIn

Súcit a súcit so sebou (workshop) v Žiline v spolupráci s TerraIn

EMDR a rodinná terapia (výcvik pre tých, čo majú absolvovaní výcvik v EMDR) v Trenčíne 9.-13.9.2019

Výcvik v psychotraumatológii a EMDR práve prebieha. Nový beh otvoríme pravdopodobne v 2020.

 

Uskutočnené podujatia:

EMDR a vzťahová väzba

Výcvik v EMDR s deťmi a adolescentami s Joanne Morris-Smith z UK (pre absolventov výcviku v EMDR)

Gear Box: EMDR pre komplexne traumatizovaných a disociatívnych klientov (workshop pre absolventov EMDR)

Múdrosť 12 krokov AA v psychoterapii (workshop)

Budhistické inšpirácie v psychoterapii (workshop)

Súcit so sebou (workshop)

12 krokov Anonymných alkoholikov - Cesta uzdravenia (1-dňový seminár pre psychológov a iných odborníkov z pomáhajúcich profesií)

Ako pomôcť pri zakladaní a rozvoji 12-krokových skupín (Workshop)

EMDR a Gear Box - Skúsenosti a osvieženie (pre absolventov EMDR)

Naša bezradnosť a bezmocnosť v terapii (Supervízno-diskusný workshop)

EMDR novinky (seminár, informácie z aktuálnej Európskej konferencie EMDR)

Trauma a disociácia. Najnovšie poznatky (seminár, informácie z aktuálnej Európskej konferencie ESTD)

Supervízie v Psychotraumatológii a EMDR

Supervízno-diskusné workshopy na rôzne témy

 

Všetci záujemcovia v našich adresároch dostanú aktuálne pozvánky.

Ak máte záujem o zasielanie informácií o pripravovaných akciách na vašu e-mailovú adresu, napíšte nám na sipe.info@gmail.com.