kintsukuroi

Kintsukuroi

„Opravovať zlatom“

Umenie opravy hlinených nádob zlatom alebo striebrom a porozumenie, že nádoba sa stáva ešte krajšou vďaka stopám po rozbití...

KORONA / COVID-19

Tu nájdete materiály, ktoré vytvorila Európska asociácia pre EMDR (EMDREA) ako pomôcku pre zvládanie situácie korona vírusu. Všetky materiály sú určené na voľné šírenie.

Odporúčania pre dospelých

Odporúčania pre deti /pre dospelých, ako situáciu pomôcť zvládnuť deťom

Psychoedukácia pre starších

Odporúčania pre pracovníkov v prvej línii

EMDREA_Odporúčania ako komunikovať zlé správy cez telefón.pdf

Pár nápadov sme spísali aj my v SIPE: SIPE_Nápady k zvládaniu stresu.pdf

Užitočné materiály k téme nájdete aj na stránke Asociace klinických psychologů ČR (AKP ČR)

Časť z nich vytvorili kolegyne z partnerského Českého institutu pro psychoatrumatologii a EMDR (ČIPE)

Kolegyne z EMDR sveta vytvorili aj krátke príbehy pre deti o zvládaní korony,

Ana Gomez zo Španielska: Príbeh o perlorodke a motýľovi a

Estie Bar-Sadeh z Izreale: Hili a korona

 

Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR

Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE) je vzdelávací inštitút, ktorý sa venuje vzdelávaniu v psychoterapii, predovšetkým psychotraumatológii a EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Aktuálne ako jediný na Slovensku poskytuje výcvik v EMDR akreditovaný Európskou spoločnosťou pre EMDR - EMDR Europe.

Naše vzdelávacie akcie sú určené psychoterapeutom, psychológom, psychiatrom, ako aj iným odborníkom a študentom pomáhajúcich profesií.

 

Všetci záujemcovia v našich adresároch dostávajú aktuálne pozvánky.

Ak máte záujem o zasielanie informácií o pripravovaných akciách na vašu e-mailovú adresu, napíšte nám na sipe.info@gmail.com.

 

21. Európska EMDR konferencia sa bude konať 11.-13.6.2021 online

 

Uskutočnené podujatia:

Výcvik v psychotraumatológii a EMDR (nepravidelne od r. 2003)

EMDR a rodinná terapia (výcvik pre tých, čo majú absolvovaní výcvik v EMDR)

EMDR a vzťahová väzba

Výcvik v EMDR s deťmi a adolescentami s Joanne Morris-Smith z UK (pre absolventov výcviku v EMDR)

Gear Box: EMDR pre komplexne traumatizovaných a disociatívnych klientov (workshop pre absolventov EMDR)

Porozumenie traume a disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu

Skúsenosti, sila a nádej v liečení traumy - Zdieľanie múdrosti 12 krokov AA

Múdrosť 12 krokov AA v psychoterapii 

Súcit a súcit so sebou

Budhistické inšpirácie v psychoterapii 

12 krokov Anonymných alkoholikov - Cesta uzdravenia

Ako pomôcť pri zakladaní a rozvoji 12-krokových skupín

EMDR a Gear Box - Skúsenosti a osvieženie (pre absolventov EMDR)

Naša bezradnosť a bezmocnosť v terapii (Supervízno-diskusný workshop)

EMDR novinky (informácie z aktuálnej Európskej konferencie EMDR)

Trauma a disociácia. Najnovšie poznatky (informácie z aktuálnej Európskej konferencie ESTD)

Supervízie v Psychotraumatológii a EMDR

Supervízno-diskusné workshopy na rôzne témy