kintsukuroi

Kintsukuroi

„Opravovať zlatom“

Umenie opravy hlinených nádob zlatom alebo striebrom a porozumenie, že nádoba sa stáva ešte krajšou vďaka stopám po rozbití...

Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR

Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE) je vzdelávací inštitút, ktorý sa venuje vzdelávaniu v psychoterapii, predovšetkým psychotraumatológii a EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Aktuálne ako jediný na Slovensku poskytuje výcvik v EMDR akreditovaný Európskou spoločnosťou pre EMDR - EMDR Europe.

Naše vzdelávacie akcie sú určené psychoterapeutom, psychológom, psychiatrom, ako aj iným odborníkom a študentom pomáhajúcich profesií.

 

Všetci záujemcovia v našich adresároch dostávajú aktuálne pozvánky.

Ak máte záujem o zasielanie informácií o pripravovaných akciách na vašu e-mailovú adresu, napíšte nám na sipe.info@gmail.com.

 

 

21.Európska konferencia EMDR sa bude konať 5.-7.6.2020 v Berlín

 

Uskutočnené podujatia:

Výcvik v psychotraumatológii a EMDR (nepravidelne od r. 2003)

EMDR a rodinná terapia (výcvik pre tých, čo majú absolvovaní výcvik v EMDR)

EMDR a vzťahová väzba

Výcvik v EMDR s deťmi a adolescentami s Joanne Morris-Smith z UK (pre absolventov výcviku v EMDR)

Gear Box: EMDR pre komplexne traumatizovaných a disociatívnych klientov (workshop pre absolventov EMDR)

Porozumenie traume a disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu

Skúsenosti, sila a nádej v liečení traumy - Zdieľanie múdrosti 12 krokov AA

Múdrosť 12 krokov AA v psychoterapii 

Súcit a súcit so sebou

Budhistické inšpirácie v psychoterapii 

12 krokov Anonymných alkoholikov - Cesta uzdravenia

Ako pomôcť pri zakladaní a rozvoji 12-krokových skupín

EMDR a Gear Box - Skúsenosti a osvieženie (pre absolventov EMDR)

Naša bezradnosť a bezmocnosť v terapii (Supervízno-diskusný workshop)

EMDR novinky (informácie z aktuálnej Európskej konferencie EMDR)

Trauma a disociácia. Najnovšie poznatky (informácie z aktuálnej Európskej konferencie ESTD)

Supervízie v Psychotraumatológii a EMDR

Supervízno-diskusné workshopy na rôzne témy