kintsukuroi

Tím SIPE

MUDr. Daniel Ralaus

Psychiater, EMDR supervízor, člen správnej rady SPS

Lektor SIPE

Pracuje ako vedúci lekár na Dennom psychiatrickom a psychoterapeutickom stacionári v Trenčíne

Tel.:  +421 (0)32 6566168

E-mail:  ralausdano@hotmail.com

Pracovisko:  DPPS FN Trenčín, Legionárska 28, 91101 Trenčín


Mgr. Katarína Kárászová

Psychoterapeutka, klinická psychologička, EMDR supervízorka, cvičná terapeutka inštitútu prístupu zameraného na človeka ISTER

Lektorka SIPE

Pracuje v súkromnej praxi v Bratislave

Tel.:  +421 (0)948335373

E-mail:  info@katarinakaraszova.sk

Web:  www.katarinakaraszova.sk


Mgr. Hana Vojtová

Psychoterapeutka, klinická psychologička, EMDR trénerka a supervízorka

Lektorka SIPE

Pracuje v súkromnej praxi v Trenčíne

Tel.:  +421 (0)915 663839

E-mail:  hanavojtova@gmail.com


Mgr. et Mgr. Shane Tylor

Psychologička, psychoterapeutka

Súkromná psychoterapeutická prax, Banská Bystrica

Tel.: 

E-mail:  


Mgr. Janka Ashford, PhD.

Psychologička, psychoterapeutka

ALMA Centrum pre zdravý vývin, Saratovská 6C, BA

Tel: +421 (0)918 248 107

E-mail: info@centrumalma.sk

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mgr. Jana Vyskočil

Psychologička, psychoterapeutka

Súkromná prax, Cukrová 14, Bratislava

Tel: +421 (0)908 115 425

E-mail: rackovka@gmail.com

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mgr. Katarína Maťová

Psychoterapeutka

Súkromná prax, Bratislava

Tel.: +421 (0)949 226 718

E-mail: katarina.matova@gmail.com

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mgr. Erika Bilíková 

Psychologička, psychoterapeutka

Súkromná prax, Psychopoint, Karpatská 15, Bratislava

Tel: 0905 961 908

E-mail: bilikova.erika@gmail.com

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Doc. MUDr. Jozef Hašto PhD.

Spoluzakladateľ SIPE. Priekopník psychotraumatológie na Slovensku, psychoterapeut, ktorý k nám prvý priniesol výcvik v EMDR.


V prvých rokoch fungovania bola pre SIPE veľmi dôležitá

MUDr. Andrea Ševčíková

Spoluzakladateľka SIPE, psychiatrička, pracujúca dnes v súkromnej psychiatrickej ambulancii v Trenčíne.