kintsukuroi

Tím SIPE

MUDr. Daniel Ralaus

Psychiater, EMDR supervízor, člen správnej rady SPS

Lektor SIPE

Pracuje ako vedúci lekár na Dennom psychiatrickom a psychoterapeutickom stacionári v Trenčíne

Tel.:  +421 (0)32 6566168

E-mail:  ralausdano@hotmail.com

Pracovisko:  DPPS FN Trenčín, Legionárska 28, 91101 Trenčín


Mgr. Katarína Kárászová

Psychoterapeutka, klinická psychologička, EMDR supervízorka, cvičná terapeutka inštitútu prístupu zameraného na človeka ISTER

Lektorka SIPE

Pracuje v súkromnej praxi v Bratislave

Tel.:  +421 (0)948335373

E-mail:  info@katarinakaraszova.sk

Web:  www.katarinakaraszova.sk


Mgr. Hana Vojtová

Psychoterapeutka, klinická psychologička, EMDR trénerka a supervízorka

Lektorka SIPE

Pracuje v súkromnej praxi v Trenčíne

Tel.:  +421 (0)915 663839

E-mail:  hanavojtova@gmail.com


Mgr. et Mgr. Tatiana Sabová

Psychologička, psychoterapeutka

Súkromná psychoterapeutická prax, Banská Bystrica

Tel.:  +421 (0)908 322177

E-mail:  tatianasabova@gmail.com


Doc. MUDr. Jozef Hašto PhD.

Spoluzakladateľ SIPE. Priekopník psychotraumatológie na Slovensku, psychoterapeut, ktorý k nám prvý priniesol výcvik v EMDR.


V minulosti bola pre SIPE veľmi dôležitá

MUDr. Andrea Ševčíková

Spoluzakladateľka SIPE, psychiatrička, pracujúca dnes v súkromnej psychiatrickej ambulancii v Trenčíne.